Marcos 1, 29-31.32-34.35-39: curación de la suegra de Pedro y otras curaciones

Mc 1, 29-31: La curación de la suegra de Pedro

john_bridges_christ_healing_the_mother_peterMc, 1:29 Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάνου. 30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 31 καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.

Mc 1:29  και 2532:CONJ Y ευθυς 2112:ADV inmediatamente εκ 1537:PREP fuera de της 3588:T-GSF la συναγωγης 4864:N-GSF sinagoga εξελθοντες 1831:V-2AAP-NPM habiendo salido ηλθον 2064:V-2AAI-3P vinieron εις 1519:PREP hacia dentro την 3588:T-ASF a la οικιαν 3614:N-ASF casa σιμωνος 4613:N-GSM de Simón και 2532:CONJ y ανδρεου 406:N-GSM Andrés μετα 3326:PREP con ιακωβου 2385:N-GSM Jacobo και 2532:CONJ y ιωαννου 2491:N-GSM Juan

Mc 1:30  η 3588:T-NSF La δε 1161:CONJ pero πενθερα 3994:N-NSF suegra σιμωνος 4613:N-GSM de Simón κατεκειτο 2621:V-INI-3S estaba acostada πυρεσσουσα 4445:V-PAP-NSF ardiendo con fiebre και 2532:CONJ y ευθυς 2112:ADV inmediatamente λεγουσιν 3004:V-PAI-3P están diciendo αυτω 846:P-DSM a él περι 4012:PREP acerca de αυτης 846:P-GSF ella

Mc 1:31  και 2532:CONJ Y προσελθων 4334:V-2AAP-NSM habiendo venido hacia ηγειρεν 1453:V-AAI-3S levantó αυτην 846:P-ASF a ella κρατησας 2902:V-AAP-NSM habiendo asido της 3588:T-GSF la χειρος 5495:N-GSF mano και 2532:CONJ y αφηκεν 863:V-AAI-3S dejó ir αυτην 846:P-ASF a ella ο 3588:T-NSM la πυρετος 4446:N-NSM fiebre και 2532:CONJ y διηκονει 1247:V-IAI-3S estaba sirviendo αυτοις 846:P-DPM a ellos

Mar 1:29 En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. 30 La suegra de Simón estaba acostada con fiebre alta, y enseguida le hablaron de ella. 31 Se acercó, la tomó de la mano y la levantó; le desapareció la fiebre y ella se puso a servirles.

El breve relato de esta curación es recogido por los tres sinópticos. Marcos es el único que dice que esto fue al salir de la sinagoga y que fueron a la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. La figura de Pedro es posiblemente lo que hizo mantener en la tradición sinóptica este “milagro doméstico”.

Pedro y su hermano Andrés eran de Betsaida (Jn 1:44). Acaso razones de comercio pesquero les hicieron cambiar de residencia. Fue al salir de la sinagoga de los oficios del “sábado”. Estas reuniones solían ser antes del mediodía; pero también había un servicio cultual al atardecer. Acaso se refiere el texto evangélico a la salida de la reunión sinagogal de la tarde, por vincular los tres sinópticos esta escena a la siguiente, a la que, “al ponerse el sol” (Lc), le traían los enfermos para que los curase, y que probablemente era en el mismo Cafarnaúm, pues se reunieron en la “puerta” de la ciudad (Mc 1:33).

La suegra de Pedro yacía “postrada” por con fiebre. En ciertas épocas del año estas fiebres eran muy frecuentes en las riberas del lago Tiberíades. Es muy posible que se trate de malaria.

La curación fue instantánea: la “tomó” de la mano y “la levantó” (Mc); es decir, teniéndole sujeta la mano e imperando a la fiebre, al mismo tiempo la ayudó a incorporarse, y “le desapareció la fiebre y ella se puso a servirles” (cfr. Lc-Mt). Los gestos de Cristo en esta curación todos convergen a lo mismo — cogerla por la mano, imperar a la fiebre, ayudarla a incorporarse —, a hacer plásticamente visible su dominio sobre la enfermedad y la conciencia clara de su poder. Lo que se destaca abiertamente es la “autoridad” de Cristo aquí, como en toda esta parte del evangelio.

Y los tres sinópticos resaltan que, tan pronto como se sintió curada, se levantó y se puso a “servirles” (Mc-Lc). No está relatado esto aquí sin especial intención: era gratitud y apologética: no solamente la dejó la fiebre, sino que se restableció también instantáneamente de su estado anterior de agotamiento en que deja una “gran fiebre”, máxime si era fiebre de días.

El verbo –la levantó, quiere evocar, sin duda, la fuerza de la resurrección de Jesús: “levantarse” y “resucitar” son efectivamente en griego la misma palabra: ἐγείρω, egéiro, despertar (transitivamente o intransitivo), i.e. levantarse (literalmente del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de la muerte): enderezar, levantar, despertar, resucitar. La expresión –tomándola de la mano, va en este mismo sentido; nos encontramos con ella en Marcos en otras dos ocasiones dentro de un contexto de resurrección: cuando Jesús resucita a la hija de Jairo (5, 41). Y cuando cura al niño epiléptico del que Marcos solamente nos dice que estaba como muerto. (9, 26-27).

Como todo milagro de Cristo sobre una enfermedad, que en aquel ambiente se atribuía a un espíritu del mal, poder demoníaco, también éste tiene, por lo mismo, un valor “escatológico”: el triunfo de Cristo sobre satán y la llegada del reino.

La impresión producida por este milagro y lo acontecido en la sinogaga fue considerable y conforme se fue sabiendo, la gente fue llevando a los enfermos y a los endemoniados frente a la puerta de Pedro antes del atardecer para que Jesús los curara.

Los primeros cristianos utilizaron los milagros de Jesús en dos sentidos diferentes: como “pruebas” de que Dios acreditaba a Jesús o como “signos” de la liberación que debía realizar mediante su misterio pascual. El relato de Marcos es más bien del primer tipo: nos imaginamos fácilmente a Pedro contando este episodio para inducir a sus oyentes a plantearse la cuestión: –Pero ¿quién es entonces este hombre?


Mc 1, 32-34: Al atardecer llevan a Jesús otros enfermos para que los cure

32 Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυσεν ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους· 33 καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν. 34 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν.

Mar 1:32  οψιας 3798:A-GSF De tarde δε 1161:CONJ pero γενομενης 1096:V-2ADP-GSF habiendo llegado a ser οτε 3753:ADV cuando εδυσεν 1416:V-AAI-3S se puso ο 3588:T-NSM el ηλιος 2246:N-NSM sol εφερον 5342:V-IAI-3P estaban llevando προς 4314:PREP hacia αυτον 846:P-ASM a él παντας 3956:A-APM a todos τους 3588:T-APM a los κακως 2560:ADV malamente εχοντας 2192:V-PAP-APM teniendo και 2532:CONJ y τους 3588:T-APM a los δαιμονιζομενους 1139:V-PNP-APM siendo poseídos por demonios

Mar 1:33  και 2532:CONJ Y ην 1510:V-IAI-3S estaba ολη 3650:A-NSF entera η 3588:T-NSF la πολις 4172:N-NSF ciudad επισυνηγμενη 1996:V-RPP-NSF ha sido reunida προς 4314:PREP hacia την 3588:T-ASF a la θυραν 2374:N-ASF puerta

Mar 1:34  και 2532:CONJ Y εθεραπευσεν 2323:V-AAI-3S curó πολλους 4183:A-APM a muchos κακως 2560:ADV malamente εχοντας 2192:V-PAP-APM teniendo ποικιλαις 4164:A-DPF varias νοσοις 3554:N-DPF enfermedades και 2532:CONJ y δαιμονια 1140:N-APN demonios πολλα 4183:A-APN muchos εξεβαλεν 1544:V-2AAI-3S arrojó hacia afuera και 2532:CONJ y ουκ 3756:PRT-N no ηφιεν 863:V-IAI-3S estaba dejando completamente λαλειν 2980:V-PAN estar hablando τα 3588:T-APN a los δαιμονια 1140:N-APN demonios οτι 3754:CONJ porque ηδεισαν 1492:V-LAI-3P sabían αυτον 846:P-ASM él [χριστον 5547:N-ASM Ungido ειναι] 1510:V-PAN ser

Mar 1:32 Al atardecer, cuando se había puesto el sol, comenzaron a llevarle a todos los enfermos y a los endemoniados. 33 Y toda la ciudad se agolpaba en la puerta. 34 Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, y no les permitía hablar porque sabían quién era.

Mc destaca que fue “al atardecer,” y  matiza aún más: ya se había “puesto el sol”, cuando le llevan todos estos enfermos para que los cure. Como la escena tiene lugar en el sábado (cf. v.21.29), y como la sola expresión de “atardecer” era muy vaga, pudiendo entenderse desde las primeras horas de la tarde, Mc, quería y tenía que precisar, con la frase “puesto el sol,” que el reposo sabático había terminado. Por lo que era lícito transportar los enfermos.

Toda la ciudad es la clásica forma hiperbólica oriental para expresar la gran multitud reunida. “Ante la puerta,” se refiere a la puerta de la casa de Pedro, donde estaba Cristo (v.29).

Mc (los tres sinópticos coinciden), da divide a los enfermos traídos en dos grupos: enfermos,” sin más, y endemoniados.” Y al hablar de la curación o expulsión se destaca específicamente que fueron muchos de ambos grupos.

La insistencia, especialmente destacada, sobre los endemoniados,” a los “que no les permitía hablar (a los demonios), porque le conocían” como Mesías, quiere hacer ver al lector el poder de Cristo sobre los “espíritus impuros” como prueba de su poder y realidad mesiánica (Mc 12:28; Lc 11:20) y evitar conmociones improcedentes en el pueblo. El v.34 es el “Secreto mesiánico.”


Mc 1, 35-39: Jesús se levanta a orar de madrugada y emprende su predicación por las aldeas

35 Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσηύχετο. 36 καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ, 37 καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε.38 καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. 39 καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.

Mar 1:35  και 2532:CONJ Y πρωι 4404:ADV temprano en la mañana εννυχα 1773:ADV de noche λιαν 3029:ADV sumamente αναστας 450:V-2AAP-NSM habiendo levantado εξηλθεν 1831:V-2AAI-3S salió [και 2532:CONJ y απηλθεν] 565:V-2AAI-3S vino desde εις 1519:PREP hacia dentro ερημον 2048:A-ASM desierto τοπον 5117:N-ASM lugar κακει 2546:ADV-K y allí προσηυχετο 4336:V-INI-3S estaba orando

Mar 1:36  και 2532:CONJ Y κατεδιωξεν 2614:V-AAI-3S siguieron intensamente (buscando) αυτον 846:P-ASM a él σιμων 4613:N-NSM Simón και 2532:CONJ y οι 3588:T-NPM los μετ 3326:PREP con αυτου 846:P-GSM él

Mar 1:37  και 2532:CONJ Y ευρον 2147:V-2AAI-3P hallaron αυτον 846:P-ASM a él και 2532:CONJ y λεγουσιν 3004:V-PAI-3P están diciendo αυτω 846:P-DSM a él οτι 3754:CONJ que παντες 3956:A-NPM Todos ζητουσιν 2212:V-PAI-3P están buscando σε 4771:P-2AS a tí

Mar 1:38  και 2532:CONJ Y λεγει 3004:V-PAI-3S está diciendo αυτοις 846:P-DPM a ellos αγωμεν 71:V-PAS-1P Estemos conduciéndonos αλλαχου 237:ADV otra parte εις 1519:PREP hacia dentro τας 3588:T-APF a las εχομενας 2192:V-PPP-APF siendo tenidas κωμοπολεις 2969:N-APF villas ινα 2443:CONJ para que και 2532:CONJ también εκει 1563:ADV allí κηρυξω 2784:V-AAS-1S proclame εις 1519:PREP hacia dentro τουτο 3778:D-ASN a esto γαρ 1063:CONJ porque εξηλθον 1831:V-2AAI-1S salí

Mar 1:39  και 2532:CONJ Y ηλθεν 2064:V-2AAI-3S vino κηρυσσων 2784:V-PAP-NSM proclamando εις 1519:PREP hacia dentro τας 3588:T-APF a las συναγωγας 4864:N-APF sinagogas αυτων 846:P-GPM de ellos εις 1519:PREP hacia dentro ολην 3650:A-ASF entera την 3588:T-ASF a la γαλιλαιαν 1056:N-ASF Galilea και 2532:CONJ y τα 3588:T-APN a los δαιμονια 1140:N-APN demonios εκβαλλων 1544:V-PAP-NSM arrojando hacia afuera

Mar 1:35  De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí hacía oración. 36  Salió a buscarle Simón y los que estaban con él, 37  y cuando lo encontraron le dijeron: -Todos te buscan. 38  Y les dijo: -Vámonos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también allí, porque para esto he venido. 39  Y pasó por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios.

Mc es el único que trae esta pequeña referencia histórica. A la mañana siguiente al sábado, fue a orar a un lugar desierto cercano a Cafarnaúm. Mc solo destaca la oración de Jesús tres veces: aquí (al comienzo de la vida mesiánica de Cristo), hacia su mitad (Mc 6:46) y en Getsemaní. Jesús dedicaba tiempo a la oración. Busca tiempo para hablar con Dios, dada la intensidad de sus jornadas debía levantarse al amanecer.

Las curaciones del día anterior hacen que la gente le buscase.

El sustantivo compuesto κωμοπόλεις significa villa – pueblo (es decir, una πόλις que es un poco más grande que una κώμη, aldea). Jesús pasó mucho tiempo en Galilea, una región ideal para enseñar, sobre todo porque había más de 250 poblaciones y aldeas concentradas en esta pequeña región, con muchas sinagogas.

Mc presenta, extensivamente, un cuadro esquemático de la predicación de Cristo por las sinagogas de Galilea. Insiste en poner como una nueva rúbrica al mesianismo de Cristo, al destacar que en estas correrías apostólicas expulsaba los demonios. Así deja una vez más claro su poder y realidad de Mesías.

Anuncios

Un comentario en “Marcos 1, 29-31.32-34.35-39: curación de la suegra de Pedro y otras curaciones”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s