Marcos 5,1-20: Exorcismo al endemoniado de Gerasa

ENDEMONIADO DE GERASA_-WILLIAM HOLE_-S_ XIX1Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν.2καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, 3ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν, καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι 4διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι, καὶ διεσπάσθαι ὑπ’ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι, καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι· 5καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 6καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτόν, 7καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν Θεόν, μή με βασανίσῃς. 8ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ Ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 9καὶ ἐπηρώτα αὐτόν Τί ὄνομά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ Λεγιὼν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν. 10καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. 11ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη· 12καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. 13καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ.14Καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός. 15καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν. 16καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων. 17καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 18καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα μετ’ αὐτοῦ ᾖ. 19καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ Κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε. 20καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ πάντες ἐθαύμαζον.

 1. Mc 5:1 και G2532:CONJ Y ηλθον G2064:V-2AAI-3P vinieron εις G1519:PREP hacia dentro το G3588:T-ASN a el περαν G4008:ADV otro lado της G3588:T-GSF de el θαλασσης G2281:N-GSF mar εις G1519:PREP hacia dentro την G3588:T-ASF a el χωραν G5561:N-ASF país των G3588:T-GPM de los γερασηνων G1046:N-GPM gerasenos
 2. Mc 5:2 και G2532:CONJ Y εξελθοντος G1831:V-2AAP-GSM habiendo salido αυτου G846:P-GSM él εκ G1537:PREP fuera de του G3588:T-GSN la πλοιου G4143:N-GSN barca ευθυς G2112:ADV inmediatamente υπηντησεν G5221:V-AAI-3S encontró αυτω G846:P-DSM a él εκ G1537:PREP procedente de των G3588:T-GPN las μνημειων G3419:N-GPN tumbas conmemorativas ανθρωπος G444:N-NSM hombre εν G1722:PREP en πνευματι G4151:N-DSN espíritu ακαθαρτω G169:A-DSN inmundo
 3. Mc 5:3 ος G3739:R-NSM Quien την G3588:T-ASF la κατοικησιν G2731:N-ASF morada ειχεν G2192:V-IAI-3S estaba teniendo εν G1722:PREP en τοις G3588:T-DPN las μνημασιν G3418:N-DPN tumbas conmemorativas και G2532:CONJ y ουδε G3761:CONJ-N ni αλυσει G254:N-DSF cadena ουκετι G3765:ADV-N ya no ουδεις G3762:A-NSM-N nadie εδυνατο G1410:V-INI-3S estaba siendo capaz αυτον G846:P-ASM a él δησαι G1210:V-AAN atar
 4. Mc 5:4 δια G1223:PREP Por το G3588:T-ASN el αυτον G846:P-ASM a él πολλακις G4178:ADV muchas veces πεδαις G3976:N-DPF a grilletes και G2532:CONJ y αλυσεσιν G254:N-DPF a cadenas δεδεσθαι G1210:V-RPN haber sido atado και G2532:CONJ y διεσπασθαι G1288:V-RPN haber sido destrozadas υπ G5259:PREP por αυτου G846:P-GSM él τας G3588:T-APF las αλυσεις G254:N-APF cadenas και G2532:CONJ y τας G3588:T-APF los πεδας G3976:N-APF grilletes συντετριφθαι G4937:V-RPN haber sido quebrados και G2532:CONJ y ουδεις G3762:A-NSM-N nadie ισχυεν G2480:V-IAI-3S estaba teniendo fuerza αυτον G846:P-ASM a él δαμασαι G1150:V-AAN domar
 5. Mc 5:5 και G2532:CONJ Y δια G1223:PREP a través παντος G3956:A-GSN todo νυκτος G3571:N-GSF de noche και G2532:CONJ y ημερας G2250:N-GSF de día εν G1722:PREP en τοις G3588:T-DPN las μνημασιν G3418:N-DPN tumbas conmemorativas και G2532:CONJ y εν G1722:PREP en τοις G3588:T-DPN las ορεσιν G3735:N-DPN montañas ην G1510:V-IAI-3S estaba siendo κραζων G2896:V-PAP-NSM clamando a gritos και G2532:CONJ y κατακοπτων G2629:V-PAP-NSM cortándose a pedazos εαυτον G1438:F-3ASM a sí mismo λιθοις G3037:N-DPM a piedras
 6. Mc 5:6 και G2532:CONJ Y ιδων G3708:V-2AAP-NSM habiendo visto τον G3588:T-ASM a el ιησουν G2424:N-ASM Jesús απο G575:PREP desde μακροθεν G3113:ADV lejanamente εδραμεν G5143:V-2AAI-3S corrió και G2532:CONJ y προσεκυνησεν G4352:V-AAI-3S hizo reverencia αυτω G846:P-DSM a él
 7. Mc 5:7 και G2532:CONJ Y κραξας G2896:V-AAP-NSM habiendo clamado a gritos φωνη G5456:N-DSF a sonido μεγαλη G3173:A-DSF grande λεγει G3004:V-PAI-3S está diciendo τι G5101:I-NSN ¿Qué εμοι G1473:P-1DS a mí και G2532:CONJ y σοι G4771:P-2DS a ti ιησου G2424:N-VSM Jesús υιε G5207:N-VSM Hijo του G3588:T-GSM de el θεου G2316:N-GSM Dios του G3588:T-GSM de el υψιστου G5310:A-GSM-S Altísimo? ορκιζω G3726:V-PAI-1S Estoy poniendo bajo juramento σε G4771:P-2AS a ti τον G3588:T-ASM a el θεον G2316:N-ASM Dios μη G3361:PRT-N no με G1473:P-1AS a mí βασανισης G928:V-AAS-2S atormentes
 8. Mc 5:8 ελεγεν G3004:V-IAI-3S Estaba diciendo γαρ G1063:CONJ porque αυτω G846:P-DSM a él εξελθε G1831:V-2AAM-2S Sal το G3588:T-NSN el πνευμα G4151:N-NSN espíritu το G3588:T-NSN el ακαθαρτον G169:A-NSN inmundo εκ G1537:PREP fuera de του G3588:T-GSM el ανθρωπου G444:N-GSM hombre
 9. Mc 5:9 και G2532:CONJ Y επηρωτα G1905:V-IAI-3S estaba inquiriendo αυτον G846:P-ASM a él τι G5101:I-NSN ¿Qué ονομα G3686:N-NSN nombre σοι G4771:P-2DS a ti? και G2532:CONJ Y λεγει G3004:V-PAI-3S está diciendo αυτω G846:P-DSM a él λεγιων G3003:N-NSM Legión ονομα G3686:N-NSN nombre μοι G1473:P-1DS a mí οτι G3754:CONJ porque πολλοι G4183:A-NPM muchos εσμεν G1510:V-PAI-1P estamos siendo
 10. Mc 5:10 και G2532:CONJ Y παρεκαλει G3870:V-IAI-3S estaba suplicando αυτον G846:P-ASM a él πολλα G4183:A-APN muchas (cosas) ινα G2443:CONJ para que μη G3361:PRT-N no αυτα G846:P-APN a ellos αποστειλη G649:V-AAS-3S envíe como emisarios εξω G1854:ADV afuera της G3588:T-GSF de el χωρας G5561:N-GSF país
 11. Mc 5:11 ην G1510:V-IAI-3S Estaba siendo δε G1161:CONJ pero εκει G1563:ADV allí προς G4314:PREP hacia τω G3588:T-DSN la ορει G3735:N-DSN montaña αγελη G34:N-NSF rebaño χοιρων G5519:N-GPM de cerdos μεγαλη G3173:A-NSF grande βοσκομενη G1006:V-PPP-NSF siendo dados de pastar
 12. Mc 5:12 και G2532:CONJ Y παρεκαλεσαν G3870:V-AAI-3P instaron αυτον G846:P-ASM a él λεγοντες G3004:V-PAP-NPM diciendo πεμψον G3992:V-AAM-2S Envía ημας G1473:P-1AP a nosotros εις G1519:PREP hacia dentro τους G3588:T-APM a los χοιρους G5519:N-APM cerdos ινα G2443:CONJ para que εις G1519:PREP hacia dentro αυτους G846:P-APM a ellos εισελθωμεν G1525:V-2AAS-1P entremos
 13. Mc 5:13 και G2532:CONJ Y επετρεψεν G2010:V-AAI-3S permitió αυτοις G846:P-DPM a ellos και G2532:CONJ y εξελθοντα G1831:V-2AAP-NPN habiendo salido τα G3588:T-NPN los πνευματα G4151:N-NPN espíritus τα G3588:T-NPN los ακαθαρτα G169:A-NPN inmundos εισηλθον G1525:V-2AAI-3P entraron εις G1519:PREP hacia dentro τους G3588:T-APM a los χοιρους G5519:N-APM cerdos και G2532:CONJ y ωρμησεν G3729:V-AAI-3S precipitó η G3588:T-NSF el αγελη G34:N-NSF rebaño κατα G2596:PREP hacia abajo του G3588:T-GSM de el κρημνου G2911:N-GSM precipicio εις G1519:PREP hacia dentro την G3588:T-ASF a el θαλασσαν G2281:N-ASF mar ως G5613:ADV como δισχιλιοι G1367:A-NPM dos mil και G2532:CONJ y επνιγοντο G4155:V-IPI-3P estaban siendo ahogados εν G1722:PREP en τη G3588:T-DSF el θαλασση G2281:N-DSF mar
 14. Mc 5:14 και G2532:CONJ Y οι G3588:T-NPM los βοσκοντες G1006:V-PAP-NPM dando de pastar αυτους G846:P-APM a ellos εφυγον G5343:V-2AAI-3P huyeron και G2532:CONJ y απηγγειλαν G518:V-AAI-3P dieron mensaje εις G1519:PREP hacia dentro την G3588:T-ASF a la πολιν G4172:N-ASF ciudad και G2532:CONJ y εις G1519:PREP hacia dentro τους G3588:T-APM a los αγρους G68:N-APM campos και G2532:CONJ y ηλθον G2064:V-2AAI-3P vinieron ιδειν G3708:V-2AAN a ver τι G5101:I-NSN qué εστιν G1510:V-PAI-3S está siendo το G3588:T-NSN lo (que) γεγονος G1096:V-2RAP-NSN ha llegado a ser
 15. Mc 5:15 και G2532:CONJ Y ερχονται G2064:V-PNI-3P están viniendo προς G4314:PREP hacia τον G3588:T-ASM a el ιησουν G2424:N-ASM Jesús και G2532:CONJ y θεωρουσιν G2334:V-PAI-3P están contemplando τον G3588:T-ASM a el δαιμονιζομενον G1139:V-PNP-ASM estando poseído por demonio καθημενον G2521:V-PNP-ASM sentado ιματισμενον G2439:V-RPP-ASM ha sido vestido και G2532:CONJ y σωφρονουντα G4993:V-PAP-ASM siendo en sano juicio τον G3588:T-ASM el εσχηκοτα G2192:V-RAP-ASM ha tenido τον G3588:T-ASM a la λεγιωνα G3003:N-ASM legión και G2532:CONJ y εφοβηθησαν G5399:V-AOI-3P temieron
 16. Mc 5:16 και G2532:CONJ Y διηγησαντο G1334:V-ADI-3P relataron αυτοις G846:P-DPM a ellos οι G3588:T-NPM los ιδοντες G3708:V-2AAP-NPM habiendo visto πως G4459:ADV cómo εγενετο G1096:V-2ADI-3S llegó a ser τω G3588:T-DSM a el δαιμονιζομενω G1139:V-PNP-DSM estando poseído por demonio και G2532:CONJ y περι G4012:PREP acerca de των G3588:T-GPM los χοιρων G5519:N-GPM cerdos
 17. Mc 5:17 και G2532:CONJ Y ηρξαντο G756:V-ADI-3P comenzaron παρακαλειν G3870:V-PAN estar instando αυτον G846:P-ASM a él απελθειν G565:V-2AAN venir desde απο G575:PREP desde των G3588:T-GPN los οριων G3725:N-GPN territorios αυτων G846:P-GPM de ellos
 18. Mc 5:18 και G2532:CONJ Y εμβαινοντος G1684:V-PAP-GSM poniendo planta de pie en αυτου G846:P-GSM de él εις G1519:PREP hacia dentro το G3588:T-ASN la πλοιον G4143:N-ASN barca παρεκαλει G3870:V-IAI-3S estaba suplicando αυτον G846:P-ASM a él ο G3588:T-NSM el δαιμονισθεις G1139:V-AOP-NSM habiendo sido endemoniado ινα G2443:CONJ para que μετ G3326:PREP con αυτου G846:P-GSM él η G1510:V-PAS-3S esté siendo
 19. Mc 5:19 και G2532:CONJ Y ουκ G3756:PRT-N no αφηκεν G863:V-AAI-3S dejó ir αυτον G846:P-ASM a él αλλα G235:CONJ sino λεγει G3004:V-PAI-3S está diciendo αυτω G846:P-DSM a él υπαγε G5217:V-PAM-2S Estés yendo εις G1519:PREP hacia dentro τον G3588:T-ASM a la οικον G3624:N-ASM casa σου G4771:P-2GS de ti προς G4314:PREP hacia τους G3588:T-APM a los σους G4674:S-2APM tuyos και G2532:CONJ y απαγγειλον G518:V-AAM-2S da mensaje αυτοις G846:P-DPM a ellos οσα G3745:K-APN tantos como ο G3588:T-NSM el κυριος G2962:N-NSM Señor σοι G4771:P-2DS a ti πεποιηκεν G4160:V-RAI-3S ha hecho και G2532:CONJ y ηλεησεν G1653:V-AAI-3S tuvo misericordia σε G4771:P-2AS a ti
 20. Mc 5:20 και G2532:CONJ Y απηλθεν G565:V-2AAI-3S vino desde και G2532:CONJ y ηρξατο G756:V-ADI-3S comenzó κηρυσσειν G2784:V-PAN estar proclamando εν G1722:PREP en τη G3588:T-DSF la δεκαπολει G1179:N-DSF Decápolis οσα G3745:K-APN tantos como εποιησεν G4160:V-AAI-3S hizo αυτω G846:P-DSM a él ο G3588:T-NSM el ιησους G2424:N-NSM Jesús και G2532:CONJ y παντες G3956:A-NPM todos εθαυμαζον G2296:V-IAI-3P estaban maravillando

Mc 5:1 Y llegaron a la orilla opuesta del mar, a la región de los gerasenos. 2 Apenas salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro, 3 que vivía en los sepulcros y nadie podía tenerlo sujeto ni siquiera con cadenas; 4 porque había estado muchas veces atado con grilletes y cadenas, y había roto las cadenas y deshecho los grilletes, y nadie podía dominarlo. 5 Y se pasaba las noches enteras y los días por los sepulcros y por los montes, gritando e hiriéndose con piedras. 6 Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él; 7 y, gritando con gran voz, dijo: -¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡Te conjuro por Dios que no me atormentes! 8 -porque le decía: «¡Sal, espíritu impuro, de este hombre!» 9 Y le preguntó: -¿Cuál es tu nombre? Le contestó: -Mi nombre es Legión, porque somos muchos. 10 Y le suplicaba con insistencia que no lo expulsara fuera de la región. 11 Había por allí junto al monte una gran piara de cerdos paciendo. 12 Y le suplicaron: -Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. 13 Y se lo permitió. Salieron los espíritus impuros y entraron en los cerdos; y la piara, alrededor de dos mil, se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar, donde se iban ahogando. 14 Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos. Y acudieron a ver qué había pasado. 15 Llegaron junto a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado -al que había tenido a «Legión»- sentado, vestido y en su sano juicio; y les entró miedo. 16 Los que lo habían presenciado les explicaron lo que había sucedido con el que había estado poseído por el demonio y con los cerdos. 17 Y comenzaron a rogarle que se alejase de su región. 18 En cuanto él subió a la barca, el que había estado endemoniado le suplicaba quedarse con él; 19 pero no lo admitió, sino que le dijo: -Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 20 Se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos se admiraban.

Exorcismo al endemoniado de Gerasa (5,1-20).

Así como el episodio anterior de la tormenta muestra el poder de Jesús sobre las fuerzas del mal en el ámbito de la natura­leza, el exorcismo muestra este mismo poder sobre satanas en un caso de posesión. El relato tiene cuatro focos de atención sucesivos: desde el hombre poseído (5,1-10) a la piara (5,11-13), y, posteriormente, a la gente de la zona (5,14-17), para regresar, final­mente, al hombre nuevo (5,18-20).

Algunos autores consideran que la riqueza de detalles y la ex­tensión comparativa del relato son indicios de un testimonio ocular.

 • 1. La región de los gerasenos: supone una capital: Gerasa, que formaba parte de la Decápolis y corresponde a la actual Djérash, a 60 kilómetros hacia el sur del Lago. Dada la preponderancia de las villas más importantes de la Decápolis, los ciudadanos de la confederación podían denominarse por el nombre de la villa que en un momento histórico tuviese la preponderancia en la confederación, en aquel momento Gerasa. Los autores modernos sitúan, generalmente, la topografía de esta escena en la región que incluye el villorrio en ruinas de Korsi. A unos dos kilómetros al sur de este villorrio está el-Hammi Moqa’edlo. Hay incluso en él “una especie de promontorio, que se adelanta prácticamente hacia el mar,” y en cuya parte superior hay grutas naturales que pudieran haber servido de “tumbas.”
 • 2. de entre los sepulcros un hombre poseído con un espíritu inmundo: La gente creía que las tumbas eran los lugares de residencia preferi­dos por los demonios. De este modo, se esta­blece una conexión entre la muerte y la pose­sión demoniaca.
 • 3. que vivía en los sepulcros: Los escritos rabínicos testifican esta creencia. Así, “rabí José, al que duerme en los monumentos (sepulcros), lo llama ligado por el demonio”, y del que pernocta en los sepulcros se dice que habita en él el “espíritu inmundo”. [Terumoth I 40:2; Hagiga I 13:2; Rodewyk, De daemoniacis: VD (1960) 301-306; Ayuso, en Est. Bib. (1934) 374-384, sobre el demonio como “espíritu impuro”; Balducci, Gli in-demoniati (1959).]
 • 4. nadie podía dominarlo: La descripción de la conducta violenta del hom­bre da lugar al uso singular de una serie de pa­labras que sólo aparecen en este versículo [αλυσεις (cadenas), πεδας (grilletes) δαμασαι (domar)  διεσπασθαι (… destrozadas)].
 • 5. se pasaba las noches enteras y los días por los sepulcros y por los montes: se repiten las ideas del v. 3
 • 6. a) Al ver a Jesús desde lejos, corrió: Cuando Cristo desembarcó, Mc describe a su endemoniado viendo y conociendo a Cristo “desde lejos”; viene corriendo y; b) se postró ante él: Algunos autores interpretan esta acción como expresión del auténtico re­conocimiento del poder de Jesús, y otros, en cambio, piensan que se trata de una estrategia cuya finalidad era dominarle.
 • 7. y, gritando con gran voz, dijo: -¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡Te conjuro por Dios que no me atormentes!: a) La expresión “Dios Altísimo” es usada en los escritos rabínicos para denominar al Dios de los judíos. Se había hecho término usual y casi técnico, desde la época de los Macabeos, para expresar al Dios de Israel. También los paganos conocían al Dios de los judíos bajo este nombre. Aunque de suyo no era título mesiánico, en boca de este endemoniado debe de estar usado en este sentido. Pero no es usado aquí en el sentido de filiación divina, pues luego lo conjurará por Dios. b) ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús?”: El valor de esta fórmula aquí significa que no tienen que ver nada entre ellos. c) Jesús: Nombrarlo podría significar un intento del diablo de dominar; el que dice el nombre domina; d) El endemoniado “conjura” a Cristo: “no me atormentes: ¿En qué sentido? Mt es el que da la explicación: “¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? La petición puede reflejar que el demonio reco­nocía que con la llegada de Jesús estaba irrumpiendo el reino de Dios, un aconteci­miento que presagia la aniquilación de los de­monios y otros poderes malignos. El endemoniado quiere contener a Cristo, como si éste viniese a alterar antes de tiempo los planes permisivos de Dios.
 • 8. a) porque le decía: «¡Sal…!»: Mc añade la razón de ese tormento: la salida de aquel hombre. b) le decía (ελεγεν): Este imperfecto, debe de estar por un pluscuamperfecto —”le había dicho”—. Se concebiría mal una orden de Cristo condicionada y realizada más o menos en forma de exorcismo. Aquí el exorcismo de Cristo es su orden. c) sal, espí­ritu inmundo: Jesús percibe correctamente que es el demonio, y no el hombre, quien se es­tá dirigiendo a él. El exorcismo se solía hacer por medio de conjuros y encantamientos, mezclados de acciones supersticiosas, o por repetición de palabras sin sentido, pero en cuya acumulación y ritmo se pensaba que estaba el poder. Al oír estas palabras, el demonio debía huir (Hec 19:13-16). Si se resistía, habían de aplicarse otros remedios más eficaces: increpaciones y conminaciones. Para ello existían libros con ritual y fórmulas mágicas (Hec 19:17-19). Cristo, sin embargo, usará para curar a este endemoniado tan solo de su mandato.
 • 9. a) ¿cómo te llamas?: La in­dagación de Jesús nos confirma nuestra com­prensión de que 5,7 formaba parte de la estrategia demoniaca de dominarle diciendo su nombre. Tener el nombre era, en el mundo mágico, poseer de alguna manera el dominio de la persona cuyo nombre se “poseía.” Se ve la finalidad de esta pregunta de Cristo en aquel ambiente. b) Legión, pues somos muchos: Al no decir el demonio su nombre y decir que son “legión,” el poder de Cristo sobre los demonios aparecerá aún más claro, por no usar el procedimiento de los exorcistas y por dominar en la colectividad de los “espíritus impuros”. Jesús da la vuelta a la situación, ganando poder sobre el demonio que posee al hombre.
 • 10. le rogaba: En nuestro texto, el demonio suplica que se le deje seguir viviendo en aquella misma comarca, y de ese modo no les envíe aún al infierno, y así seguir con las concesiones de libertad tentadora
 • 11. una gran piara de cerdos: La pre­sencia de cerdos indica que el incidente no tu­vo lugar en territorio judío, puesto que eran impuros para los judíos y presumiblemente no se criaban como recurso alimentario (cf. Lv 11, 7-8).
 • 12.  Y le suplicaron: -Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Era una idea extensamente compartida que los de­monios tenían que hallar un lugar donde po­der vivir (cf. Lc 11,24), a menos que alcanza­ran su eterno lugar de castigo (Ap 9,1; 20,20) en el abismo o infierno.
 • 13. Y se lo permitióy la piara, alrededor de dos mil, se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar, donde se iban ahogando. Jesús permitió a los demonios dejar al hombre y entrar en los cerdos. La enseñanza teológica que se desprende de esta autorización o permisión de Cristo es que: “Los evangelistas valoran la importancia de las cosas según un ideal espiritual. Nadie tiene el derecho de imponer a su prójimo el cambio de un bien temporal por un bien espiritual, pero Dios tiene ese derecho: él había permitido a Satán herir a Job en sus bienes e incluso en su carne. Los evangelistas podían recordarse de esto, y se puede concluir que, en su pensamiento, Jesús ejercía el poder de Dios.”
 • 14. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos. Y acudieron a ver qué había pasado: Los porqueros, despavoridos ante aquel suceso, en que no podían responder de la custodia de los ganados, partieron a la ciudad y a los campos a dar la noticia. Ante tal suceso, la gente se presentó en el lugar.
 • 15. a) vieron al hombre que había estado poseído: Tras el testimonio de los porquerizos (cf. 5,14) se ofrecen más pruebas de la efectividad de la curación mediante la presentación del endemoniado sentado, vesti­do y en su sano juicio. b) les entró miedo: La primera reacción de la gente de la comarca es el temor.
 • 16. Los que lo habían presenciado les explicaron lo que había sucedido con el que había estado poseído por el demonio y con los cerdos. Siguen perplejos y asombrados; se les vuelve a explicar con detalle todo lo ocurrido, pues continúan sobrecogidos.
 • 17. comenzaron a suplicarse que se alejara de su territorio: La actitud de te­mor reverencial da paso a la convicción de que Jesús representaba un problema público, su­puestamente porque su exorcismo provocó la destrucción de la piara. No deja de ser extraña esta petición. Admitido el milagro, ¿por qué se obra así? Probablemente por el temor a que pudiese haber nuevas pérdidas en sus bienes materiales. Acaso vieron en él a un profeta “judío” que castigaba así el animal para ellos prohibido.
 • 18. le suplicaba que le dejase estar con él: El modo en que se presenta la petición del endemoniado cura­do sugiere que solicitaba formar parte de los Doce (cf. 3,14) y unirse a la misión en Galilea. Es la cuarta súplica que se le hace a Jesús en el relato y que de algún modo acepta.
 • 19. a) le dijo: -Vete.. y anúnciales: es un mandato apostólico directo de Jesús a alguien, en este sentido podemos decir que es un “apostol”. Fuera de Palestina no había el peligro de levantamientos mesiánicos. Por eso aquí le manda publicar esta obra de Dios, mientras que en Palestina les prohibía el manifestar sus milagros. Algo puede orientar esto sobre el “secreto mesiánico.” b)  lo que el Señor ha hecho por ti: El título «Señor» puede simplemente referirse a Dios, pero el paralelismo con el siguiente versículo («lo que Jesús había hecho por él») sugiere que se trata de Jesús.
 • 20. a) comenzó a predicar en la Decápolis: Se presenta la acción del hom­bre como cumplimiento obediente del manda­to de Jesús. La Decápolis era la zona de la Transjordania septentrional que estaba forma­da por diez ciudades de cultura fuertemente helenista; esta zona se encontraba fuera de las tradicionales fronteras de Israel. b) Y todos se admiraban: Marcos aquí deja con este asombro planteada, indirectamente, la cuestión acerca de quién es Jesús que es capaz de hacer este tipo de prodigios. El poder de Cristo sobre los espíritus impuros, hecho con autoridad propia, le presentaba en una esfera distinta de los exorcistas judíos. ¿Quién era? Esta fue la buena nueva que anunció este “poseso” ya curado por la Decápolis.

Algunas consideraciones

Gerasa estaba en la Decápolis, una región de paganos de origen griego y sirio a este del lago. Prueba de ello es la presencia de una piara de cerdos cuya crianza y comida estaba prohibida a los judíos (Lv 11,7).

Pero la misión de Jesús no se limita sólo a los hijos de Israel, sino que se extiende a toda la tierra. Por eso, en las palabras finales de Cristo, se desvela el sentido de todo el acontecimiento: aquel hombre curado debe anunciar en esa región que la «misericordia» del Señor también les alcanza a los que allí habitan (vv. 19,20). En efecto, aquel hombre, ya curado, fue hecho “apóstol” de Cristo entre los suyos.

La enseñanza doctrinal del pasaje es clara: el absoluto dominio de Cristo sobre los demonios, expulsándolos y sometiéndolos a sus órdenes. Lo que era presentarse como el Mesías, instaurador del Reino, pues si yo arrojo con el Espíritu de Dios a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios (Mat 12:28).

Y hasta se presenta a Cristo como Dios, al disponer de los bienes materiales y del destino de los demonios, sometidos en todo a sus órdenes.

Anuncios

Un comentario en “Marcos 5,1-20: Exorcismo al endemoniado de Gerasa”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s