Marcos 6,30-34: El regreso de los discípulos

Texto griego:

30Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 31καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ’ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν. 32καὶ ἀπῆλθον ἐν τῷ πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν. 33καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἐπέγνωσαν πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς. 34Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοὺς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.

  • Mar 6:30  και G2532:CONJ Y συναγονται G4863:V-PPI-3P están siendo reunidos οι G3588:T-NPM los αποστολοι G652:N-NPM emisarios προς G4314:PREP hacia τον G3588:T-ASM a el ιησουν G2424:N-ASM Jesús και G2532:CONJ y απηγγειλαν G518:V-AAI-3P dieron mensaje αυτω G846:P-DSM a él παντα G3956:A-APN todos οσα G3745:K-APN tantas (cosas) como εποιησαν G4160:V-AAI-3P hicieron και G2532:CONJ y οσα G3745:K-APN tantos como εδιδαξαν G1321:V-AAI-3P enseñaron
  • Mar 6:31  και G2532:CONJ Y λεγει G3004:V-PAI-3S está diciendo αυτοις G846:P-DPM a ellos δευτε G1205:V-PAM-2P Vengan acá υμεις G4771:P-2NP ustedes αυτοι G846:P-NPM mismos κατ G2596:PREP según ιδιαν G2398:A-ASF propio (privado) εις G1519:PREP hacia dentro ερημον G2048:A-ASM desierto τοπον G5117:N-ASM lugar και G2532:CONJ y αναπαυσασθε G373:V-AMM-2P descansen ολιγον G3641:ADV poco ησαν G1510:V-IAI-3P Estaban siendo γαρ G1063:CONJ porque οι G3588:T-NPM los ερχομενοι G2064:V-PNP-NPM viniendo και G2532:CONJ y οι G3588:T-NPM los υπαγοντες G5217:V-PAP-NPM yendo πολλοι G4183:A-NPM muchos και G2532:CONJ y ουδε G3761:CONJ-N ni φαγειν G5315:V-2AAN comer ευκαιρουν G2119:V-IAI-3P estaban haciendo tiempo señalado
  • Mar 6:32  και G2532:CONJ Y απηλθον G565:V-2AAI-3P vinieron desde εν G1722:PREP en τω G3588:T-DSN la πλοιω G4143:N-DSN barca εις G1519:PREP hacia dentro ερημον G2048:A-ASM desierto τοπον G5117:N-ASM lugar κατ G2596:PREP según ιδιαν G2398:A-ASF propio (privado)
  • Mar 6:33  και G2532:CONJ Y ειδον G3708:V-2AAI-3P vieron αυτους G846:P-APM a ellos υπαγοντας G5217:V-PAP-APM yendo και G2532:CONJ y επεγνωσαν G1921:V-2AAI-3P reconocieron πολλοι G4183:A-NPM muchos και G2532:CONJ y πεζη G3979:ADV a pie απο G575:PREP desde πασων G3956:A-GPF todas των G3588:T-GPF las πολεων G4172:N-GPF ciudades συνεδραμον G4936:V-2AAI-3P corrieron juntamente εκει G1563:ADV allí και G2532:CONJ y προηλθον G4281:V-2AAI-3P vinieron hacia (adelante de) αυτους G846:P-APM ellos
  • Mar 6:34  και G2532:CONJ Y εξελθων G1831:V-2AAP-NSM habiendo salido ειδεν G3708:V-2AAI-3S vio πολυν G4183:A-ASM mucha οχλον G3793:N-ASM muchedumbre και G2532:CONJ y εσπλαγχνισθη G4697:V-AOI-3S sintió compasión επ G1909:PREP sobre αυτους G846:P-APM ellos οτι G3754:CONJ porque ησαν G1510:V-IAI-3P estaban siendo ως G5613:ADV como προβατα G4263:N-NPN ovejas μη G3361:PRT-N no εχοντα G2192:V-PAP-NPN teniendo ποιμενα G4166:N-ASM pastor και G2532:CONJ y ηρξατο G756:V-ADI-3S comenzó διδασκειν G1321:V-PAN estar enseñando αυτους G846:P-APM a ellos πολλα G4183:A-APN muchas (cosas)

Mc 6:30  Reunidos los apóstoles con Jesús, le explicaron todo lo que habían hecho y enseñado. 31  Y les dice: -Venid vosotros solos a un lugar apartado, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían tiempo para comer. 32  Y se marcharon en la barca a un lugar apartado ellos solos. 33  Pero los vieron marchar, y muchos los reconocieron. Y desde todas las ciudades, salieron deprisa hacia allí por tierra y llegaron antes que ellos. 34  Al desembarcar vio una gran multitud y se llenó de compasión por ella, porque estaban “como ovejas que no tienen pastor”, y se puso a enseñarles muchas cosas.

Se podría sugerir que estos versículos constituyen el comienzo del relato de la comi­da de los cinco mil (6,35-44). Sin embargo, sus obvias relaciones verbales con el encargo mi­sionero (6,6b-13) y el «sandwich» que estos dos pasajes forman con 6,14-29, indican que pertenecen a la sección 6,6b-29. No obstante, hay ciertos elementos en 6,30-34 que contri­buyen a crear el escenario para la multiplica­ción de los panes y peces. La perícopa subraya la participación de los discípulos en el minis­terio del maestro, el entusiasmo de la gente y la compasión de Jesús.

  • 30. a) los apóstoles: Es la única vez que Mc cita la palabra “apóstoles.” Aquí aparece con el sentido técnico denominativo de los Doce. También el uso del término podría deberse a que en 6,29 había llamado «discípulos» a los seguido­res del Bautista. b) todo cuanto habían hecho y enseñado: Este resumen un tanto impreciso de la misión de los discípulos se relaciona con las partes redaccionales marcanas de la tarea mi­sionera (6,7.12-13).
  • 31. venid a un lugar apartado: Este versículo y los restantes nos preparan para la escena de la multiplica­ción de los panes (6,35-44). El hecho de que Jesús y sus apóstoles estuvieran en un lugar solitario y sólo tuvieran alimento suficiente para ellos crea la situación para que acontezca la alimentación milagrosa de los cinco mil. El “lugar apartado” estaba “cerca de Betsaida” (Lc) y se embarcaron para ir en dirección de Betsaida-Cafarnaúm.
  • 32. Y se marcharon en la barca a un lugar apartado ellos solos.
  • 33. llegaron antes que ellos. La mu­chedumbre que iba a pie llega antes que Jesús y sus discípulos, que viajaban en barca. Su inesperada presencia provee la situación pró­xima para la multiplicación.
  • 34. como ovejas sin pastor: La frase se basa en Nm 27,17; 1 Re 22,17 y Ez 34,5-6. Pero este pasaje puesto aquí tiene, sin duda, una evocación de valor mesiánico. En el A.T., el pueblo había sido comparado a un rebaño, y el Mesías al pastor. Dios dice en Ezequiel: “Suscitaré para ellos un pastor único, que las apacentará. Mi siervo David (el Mesías), él las apacentará, él será su pastor” (Ez 34,23). Y Cristo, en la última Cena, se identificó con el pastor, y los apóstoles —pueblo— con el rebaño, conforme a la profecía de Zacarías (Zac 13,7). Y se proclamó el Buen Pastor (Jn 10,11ss). Es sumamente probable que esta expresión tenga un manifiesto intento mesiánico, máxime con el mismo valor que tuvo precisamente el ser multiplicación de panes y en lugar “desierto” donde se realizó.
Algunas consideraciones finales

Se percibe aquí la intensidad del ministerio público de Jesús. Era tal su dedicación que, por dos veces (cfr 3,20), el evangelista hace notar que no tenían tiempo ni de comer. Los Apóstoles participan también de esta entrega a los demás: tras las agotadoras jornadas de la misión apostólica, Jesús quiere llevarlos a descansar, pero las muchedumbres no se lo permiten.

La actitud de Cristo en el pasaje de la multiplicación de los panes es ejemplar para el cristiano. Ante la muchedumbre desperdigada se llena de compasión y les da un doble alimento: el espiritual de su enseñanza y el material del alimento corporal. Estas acciones de Jesús son grandemente significativas, ya que con ellas señala el cumplimiento de las profecías (cfr Ez 34,1-31), según las cuales Dios mismo iba a ser el pastor de su pueblo guiándolo y alimentándolo. Al mismo tiempo, la escena es una figura del nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia, que se alimenta de la palabra de Cristo y del pan de la Eucaristía.

Anuncios

Un comentario en “Marcos 6,30-34: El regreso de los discípulos”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s